Butterfly
FrançaisEnglishNederlands
Gusta van Dobbenburgh
E e n   w e l k o m s t w o o r d
 
Welkom aan de coaching kant van deze site. Het was tijd voor een nieuwe versie. Veel creativiteit, gedachten, ideeen, discussies, teksten, emails en koppen koffie later werd dit dubbele idee ontworpen. Twee websites onder een dak. Het was een bewuste keuze, want creativiteit voedt artisticiteit, coachen en het genereren van innovatieve ideeen.
Het begrip innovatie bestaat al lang, maar met de huidige golf van revolutionaire veranderingen in de wereldindustrie (productverbetering, de manier waarop bedrijven geleid worden, architectuur functioneert etc.) heeft het idee ook aan betekenis gewonnen voor het individu. Dat geldt dus ook voor de expat.
Met een groeiend aantal expats wereldwijd doen we er goed aan hun lifestyle eveneens vanuit een innovatief oogpunt te bekijken, en natuurlijk maakt de job search daar deel uit van uit.
Voor de expatriate partner is innovatie nog eens zo belangrijk. Hoe het beste integreren, de afstand tussen verschillende culturen te overbruggen, er voor te zorgen dat ons nieuwe leven een succes wordt, hoe om te gaan met een andere cultuur, de juiste indruk te maken in een buitenlandse banenmarkt waar de lokale arbeidskrachten de grootste competitie vormen, waar te beginnen, hoe voor te bereiden, welke wegen te bewandelen? Dat zijn de vragen waar elke expat die een baan zoekt mee te maken heeft.
 
Ons doel is steun te bieden bij het vinden van antwoorden op al die vragen. Het is heel goed mogelijk om innovatie op een persoonlijk niveau te ontwikkelen. Wij hebben verschillende workshops ontworpen die dit proces stimuleren. Een paar onderwerpen: verandering en succes, innovatie en de job hunt, voorbereiding op een interview, het creeeren van je eigen baan.
We bieden career consulting en coachen onze clienten graag op hun weg naar en in een nieuw leven in een vreemd land. Met een kop koffie er bij.
 
 
 
Want in deze tijden van vergaande electronische en digitale communicatie gaat er niets boven persoonlijk contact. Tot gauw ;-) Gusta
 
 
"Slechts een sessie was genoeg om een duidelijk beeld te krijgen over hoe ik voortgang wilde maken met mijn carriere. Dankzij Gusta ben ik er nu aan toe om mijn vakkundigheid, ervaring en ambitie aan toekomstige werkgevers duidelijk te maken.  Dank je wel!! Gabriella d. B.
 
Commentaar: De CVCI workshop is heel goed verlopen. Vele ervaringen werden er uitgewisseld, nieuwe dingen geleerd, vragen beantwoord. De deelnemers vertrokken in een upbeat stemming, vol goede moed en geinspireerd.
 
TIP:  Een interactieve workshop bij de Lausanne Kamer van Koophandel, CVCI.
Onderwerp: 'De job hunt; wees innovatief'.
14 April 2016, 10h00 - 12h00. Info: www.cvci.ch (kijk onder 'agenda'). Voertaal: Engels
 
 
 
 
© Gusta van Dobbenburgh