Butterfly
FrançaisEnglishNederlands

De coach

What you care about blooms

GustaS o l u t i o n s  f o r  L i f e      


Nederlandse en expatriate, ben ik via een omweg in Zwitserland terechtgekomen en brief coach geworden middels een door de International Coaching Federation (ICF) erkende training. De brief coaching programma's van de Solution Surfers school voor oplossingsgericht coachen in Basel, resulteerden in de 'associate coach' (ACC) en 'professional coach' (PCC) status. Coaches zoeken over het algemeen een specialisatie, een 'nis' waarbinnen ze werken. Ik heb mijn 'nis' niet hoeven zoeken; de specialiteit kwam al doende naar me toe. Het was vanuit mijn persoonlijke levensoptiek niet anders dan logisch dat ik begon te werken met expats.

 

Met een gedegen achtergrond in onderwijs en recruitment bied ik support aan diegenen die een carriere proberen op te bouwen en/of meer algemene ondersteuning nodig hebben wanneer ze van internationale woonplaats veranderen, middels coachen, consulten en het creeren en geven van workshops. De factor taal speelt een belangrijke rol bij het coachen. Mijn academische achtergrond in linguistiek komt daarbij heel goed van pas. 

 


Doordat ik in mijn vrije tijd actief schilder en eigen werk exposeer en vele jaren curator voor kunstexposities  ben geweest aan de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), verwerk ik creativiteit ook op een natuurlijke in mijn aanpak. Coachen is geweldig om te doen en ik ben er sinds 2011 op internationaal niveau mee bezig.


Voor meer informatie over Solutions for Life click op Contact of stuur een rechtstreekse email naar: gussony@yahoo.com

Ik coach 'face to face', per telefoon en via Skype, strikt vertrouwelijk. 


 


E e n  k o r t  w o o r d  o v e r  B r i e f  C o a c h i n g


Brief therapie werd voor het eerst gebruikt door een team van een kliniek voor gezinstherapie in de Mid-West, VS. Psychologen en therapeuten hadden de behoefte aan een verder ontwikkelde methode die hun clienten tot steun zou zijn als ze eenmaal hun therapie hadden afgerond en verder wilden op een manier die hun leven een positieve inhoud gaf.

De psychologen Insoo Kim Berg en Steve De Shazer legden in hun praktijk de fundering voor een methode die hen in staat stelde op een heel praktische manier met hun clienten te communiceren. Zij leerden hun patienten te vertrouwenen op hun innerlijke reserves, hulpbronnen en oplossingen. Dat proces bleek enorm doeltreffend en het bracht binnen een korte tijd positieve resultaten met zich mee.

 

Al spoedig bleek dat hun methode ook zeer effectief was bij het coachen binnen een gevarieerd en groot publiek, en een veelheid van onderwerpen en situaties. Brief coaching was geboren.

Wanneer we ons leren te richten op onze persoonlijke reserves and inzichten, ons concentrerend op verbetering van ons leven, dan laten we daarmee een geweldige mogelijkheid binnen voor positieve verandering in ons bestaan. Brief coachen zet dat proces in gang en stimuleert ons tot het bereiken van levenskwaliteit die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. 

 

Verder stelt brief coaching clienten in staat veranderingen aan te brengen in een relatief korte tijd; vandaar het woord 'brief'; kort, of beknopt.

© Gusta van Dobbenburgh