Butterfly
FrançaisEnglishNederlands
Gusta van Dobbenburgh
E e n   w e l k o m s t w o o r d
 
Welkom aan de coaching kant van deze site. Het was tijd voor een nieuwe versie. Veel creativiteit, gedachten, ideeen, discussies, teksten, emails en koppen koffie later werd dit dubbele idee ontworpen. Een zakelijke en een artistieke site onder een dak. Het was een bewuste keuze; creativiteit voedt artisticiteit, voedt coachen, nieuwe ideeen, innovatieve perspectieven...

Het begrip innovatie bestaat al lang, maar met de huidige revolutionaire veranderingen in de wereldindustrie (in de productverbetering, de manier waarop bedrijven geleid worden, architectuur functioneert etc.) heeft het idee ook aan betekenis gewonnen voor het individu en dus ook voor 'internationals'.

Met een groeiend aantal wereldwijd doen we er goed aan hun lifestyle eveneens vanuit een innovatief oogpunt te bekijken, en natuurlijk maakt de job search daar deel uit van uit.
Voor de expatriate/international partner is innovatie net zo belangrijk. Hoe het beste integreren, de afstand tussen verschillende culturen te overbruggener voor te zorgen dat een leven in een ander land een succes wordt, hoe om te gaan met een andere cultuur, mee te draaien in een buitenlandse arbeidsmarkt waar de lokale krachten de grootste competitie vormen? Dat zijn enkele vragen waar elke international mee te maken krijgt.
 
Solutions for Life helpt bij het vinden van antwoorden op die vragen middels verschillende workshops. Een paar onderwerpen: verandering en succes, innovatie en de job hunt, voorbereiding op een interview, efficient leren netwerken.
Naast career consulting coachen onze clienten graag op hun pad naar een nieuw en succesvol leven in het buitenland. 
 
Want in deze tijden van vergaande electronische en digitale communicatie gaat er niets boven persoonlijk contact. Tot gauw.
Gusta van Dobbenburgh


"Slechts een sessie was genoeg om een duidelijk beeld te krijgen over hoe ik voortgang wilde maken met mijn carriere. Dankzij Gusta ben ik er nu aan toe om mijn vakkundigheid, ervaring en ambitie aan toekomstige werkgevers duidelijk te maken.  Hartelijk dank!! Gabriella d. B.

Commentaar: De CVCI workshop is heel goed verlopen. Vele ervaringen werden er uitgewisseld, nieuwe dingen geleerd, vragen beantwoord. De deelnemers vertrokken in een upbeat stemming, vol goede moed en geinspireerd.
 
TIP:  Een interactieve workshop bij de Lausanne Kamer van Koophandel, CVCI.
Onderwerp: 'De job hunt; wees innovatief'.
14 April 2016, 10h00 - 12h00. Info: www.cvci.ch (kijk onder 'agenda'). Voertaal: Engels
© Gusta van Dobbenburgh